• Valgustid

  Valgustid

 • Valgustid

  Valgustid

 • Valgustid

  Valgustid

Pretensiooni esitamise tingimused

Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul WES-KUNGASS OÜ-le  meiliaadressile info@valgustusviis.ee või sõnumiga telefonile +372 5044296. Müüja ei võta vastutust ostetud kauba puuduste eest, mis on tekkinud toote otstarbele mittevastava kasutamise või rikkumise eest. Siinkohal tuletame meelde, et valgusteid ja nende juurde kuuluvaid seadmeid võivad vastavalt Elektriohutuse saedusele paigaldada ainult vastavat pädevustunnistust omavad isikud.

Esmase pöördumise võib tarbija teha suuliselt, kuid juhul, kui teenindaja ei saa/ei oska/ei tohi ise selliseid küsimusi otsustada, võib ta paluda kaebust kirjalikus vormis.

Kaebuses peaks olema märgitud:

 • tarbija nimi ja kontaktandmed,
 • kaebuse esitamise kuupäev,
 • kauba või teenuse puudus,
 • kauplejale esitatav nõue ehk millist lahendit tarbija ootab.

Kaebusele peaks lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, milleks võib olla tšekk, arve, pangaväljavõte või muu dokument, millest nähtub tehingu sooritamise aeg ning pooled. Kirjalikule kaebusele peab vastama 15 päeva jooksul.

Kui tarbija ja kaupleja ei saavuta mõlemaid osapooli rahuldavat kokkulepet ja tarbija leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub Pronksi tn.12 Tallinn 10117, telefon 6201707 või info@tarbijakaitseamet.ee

Samuti on kliendil õigus pöörduda Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee